Nowo??ci/Wydarzenia

12.01.2009

Nowa promocja

INFORMACJA

Z wi?zku z uruchomieniem

Okr?gowej Stacji Kontroli Pojazd??w

DEKRA

wprowadzamy promocj? na us??ugi wykonane w

Autoryzowanej Stacji Obs??ugi

WABCO Service Center

Zapraszamy serdecznie

W celu obni??enia koszt??w eksploatacji pa??stwa pojazd??w dla klient??w, kt??rzy skorzystaj? z bada?? okresowych na naszej Okr?gowej Stacji Kontroli Pojazd??w DEKRA na us??ugi w Autoryzowanej Stacji Obs??ugi WABCO Service Center  udzielony jest dodatkowy rabat 5% przez 12 miesi?cy od daty przegl?du.

Ponadto po zako??czeniu przegl?du oferujemy za symboliczn? z??ot??wk? pe??n? diagnostyk? uk??ad??w elektronicznych.

 

Ponadto z my??l? o naszych Klientach przygotowali??my now? promocj? sprzeda??y! Ka??dy zakup towaru WABCO  u nas jest premiowany punktami. Liczba punkt??w jakie otrzyma Klient jest proporcjonalna do wielko??ci zakupu. Zebrane przez Klient??w punkty zamienimy na atrakcyjne nagrody i gad??ety firmowe. Zacznij zbiera? punkty ju?? dzi??! Szczeg????y programu i list? nagr??d znajdziesz na naszej stronie internetowej www.wabco-shop.pl. lub bezpo??rednio w siedzibie firmy - nasi handlowcy odpowiedz? na ka??de Twoje pytanie.

Powrót

Nowo??ci/Wydarzenia

INFORMACJA

Z wi?zku z uruchomieniem

Okr?gowej Stacji Kontroli Pojazd??w

DEKRA

wprowadzamy promocj? na us??ugi wykonane w

Autoryzowanej Stacji Obs??ugi

WABCO Service Center

Zapraszamy serdecznie

czytaj wi?cej...

Copyright Š 2022 POLCAR Sp. z o.o.